Compensator din cauciuc cu flanse Dn 32 +

665 MDL

Compensator din cauciuc cu flanse Dn 32 – 665

Compensator din cauciuc cu flanse Dn 40 – 665

Compensator din cauciuc cu flanse Dn 50 – 665

Compensator din cauciuc cu flanse Dn 65 – 880

Compensator din cauciuc cu flanse Dn 80 – 995

Compensator din cauciuc cu flanse Dn 100 – 1350

Compensator din cauciuc cu flanse Dn 125 – 1825

Compensator din cauciuc cu flanse Dn 150 – 1885

Compensator din cauciuc cu flanse Dn 200 – 3030

Compensator din cauciuc cu flanse Dn 250 – 4135

Compensator din cauciuc cu flanse Dn 300 – 5515